หอการค้าอุดรฯเปิดตัว!!แพลตฟอร์ม “Beyond Smart Map”สร้างความมั่นใจท่องเที่ยวปลอดภัย

หอการค้าอุดรฯ ร่วมกับ บียอนด์ ซิตี้ (ไทยแลนด์) ขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม “Beyond Smart Map” สนับสนุนผู้ประกอบการ สร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยว เตรียมพร้อมรองรับการเปิดเมือง
วันนี้ (15ต.ค.64) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายสรายุทธ์ คงประสานกาล เลขาธิการหอการค้าฯ นายกิตติภูมิ ทีฆธนานนท์ กรรมการหอการค้าด้านการจัดประชุมนิทรรศการ MICE CITY ประชุมร่วมกับ นางสาวณัฐนันท์ ธนะเธียรานันท์ ผู้บริหารบริษัท บียอนด์ ซิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด และคณะ เพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มบียอนด์สมาร์ทแมพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองรับการเปิดเมือง
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับบริษัท บียอนด์ซิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการแผนที่ หรือ Smart Map Platform โดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มสู่การนำไปใช้ประโยชน์จริง เชื่อมโยงการท่องเที่ยวยุคใหม่เข้ากับระบบดิจิทัลตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในยุคนิวนอร์มอล (New Normal) ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของเมืองอุดรธานี สร้างความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลทั้งในด้านการท่องเที่ยว การค้า การบริการ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางได้สะดวกมากขึ้น
โดยหอการค้าฯ พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลทั้งในส่วนของร้านค้าที่เป็นของดีเมืองอุดรธานี และร้านค้า สถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว อำนวยประโยชน์ให้กับผู้ที่เดินทางมาเยือนจังหวัดอุดรธานี โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์มตั้งเป้าหมายพร้อมเปิดให้ประชาชนได้โหลดใช้ฟรี พร้อมกับการเปิดเมืองในเร็ววันนี้
แสดงความคิดเห็น