#สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 19 ต.ค. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 19 ต.ค. 2564  ณ เวลา 10:13 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 67 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 28,745 ราย รักษาหาย 26,032 ราย รายกำลังรักษา 2,500 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 213 ราย

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 9 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 58 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

-สูงเนิน 13 ราย

-โนนสูง 13 ราย

-ปากช่อง 10 ราย

-เมือง 9 ราย

-ปักธงชัย 6 ราย

-พิมาย 5 ราย

-สีดา 3 ราย

-บ้านเหลื่อม 3 ราย

-ประทาย 2 ราย

-เฉลิมพระเกียรติ  2 ราย

-ชุมพวง 1 ราย

แสดงความคิดเห็น