ขอนแก่นสั่งปิดด่วน!!‘ตลาดโบ้เบ้’ 7 วันหลังพบผู้ติดเชื้อลาม เทศบาลฯระดมฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

วันที่ 18 ต.ค 64 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น โดย ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาล 3(โบ้เบ้) และจุดผ่อนผันชีท่าขอนแจ้งคำสั่งปิดตลาด ตั้งแต่วันที่ 19-25 ตุลาคม 2564 เพื่อดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เนื่องจากยังพบว่า มีการพบผู้ยืนยันติดเชื้อในพื้นที่ดังกล่าว

 

ที่มา>>สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น