หอการค้าฯ จับมือธนาคารออมสิน ช่วยผู้ประกอบการ ร้านอาหาร เข้าถึงแหล่งเงินทุนสู้วิกฤตโควิด เตรียมความพร้อมเปิดเมือง


(19ต.ค.64) เวลา 11.00 น. นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อหารือแนวทางให้สินเชื่อแก่ร้านอาหารในการเตรียมพร้อมเปิดเมือง โดยมี นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล รองประธานหอการค้าและประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน คณะกรรมการหอการค้าฯ นางสุปรีดี เสนานุช ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี และนายชิตวีร์ ศรีเมือง ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ SME อุดรธานี ธนาคารออมสินร่วมประชุม ที่ห้องประชุมชั้น 2 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี


หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้รับการประสานงานจากกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารถึงผลกระทบทั้งด้านการเปิดให้บริการรวมทั้งแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน จึงจัดประชุมร่วมกับธนาคารออมสิน และผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือ โดยผู้ประกอบการร้านอาหาร ได้ชี้แจงถึงปัญหาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นมากว่า 2 ปี ซึ่งประสบปัญหาแตกต่างกันไป อาทิ การห้ามจำหน่ายแอลกอฮอลล์ภายในร้านอาหารทำให้ร้านปิดตัวลง การปิดกิจการจากสถานการณ์โรคระบาด การประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือการติดเครดิตบูโรทำให้ไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ เป็นต้น อยากทราบช่องทางรวมทั้งมาตรการของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเหล่านี้

โดยธนาคารออมสินได้เสนอสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 1. สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการท่องเที่ยว วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท 2. โครงการสินเชื่อ Soft Loan ธปท.เพื่อฟื้นฟูกิจการ ค้ำประกันโดย บสย. 3. สินเชื่อมีที่ มีเงิน เปลี่ยนที่ดินเป็นเงินทุน สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว ดอกเบี้ยปีแรก 0.10% ต่อปี และ 4. สินเชื่อสตรีทฟู้ดส์


โดยหอการค้าฯ ยินดีเป็นสื่อกลางในการจัดพื้นที่ให้ ผู้ประกอบการร้านอาหารพบกับธนาคารออมสิน เพื่อยื่นขอรับสินเชื่อ เริ่มวันแรกในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดรับผู้ประกอบการในวันแรกจำนวน 30 คน โดยให้ชมรมร้านอาหารเป็นผู้ประสานผู้ประกอบการในการเข้าพบกับสถาบันการเงินตามวันเวลาที่กำหนด

แสดงความคิดเห็น