มีข่าวดีมาบอก!!ครม.ไฟเขียว”คนละครึ่งเฟส 3″จ่ายอีก 1,500 บาท เริ่มโอน พ.ย.

วันที่ 19 ต.ค.64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติเพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 กรอบวงเงิน 42,000 ล้านบาท ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โดยใช้เงินจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 โดยจะโอนเงินเข้าแอพฯ เป๋าตังให้กับผู้ได้รับสิทธิในโครงการอีกคนละ 1,500 บาท คาดจะเริ่มโอนต้นเดือนพ.ย.

โดยเป็นจำนวนเงินเพิ่มเติมจากเดิมที่โอนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.ค.64 คนละ 1,500 บาท และ 1 ต.ค. คนละ 1,500 บาท ทำให้ทั้งโครงการนี้ ผู้ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้รับเงินโอนทั้งสิ้น 4,500 บาท

สำหรับโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” มีระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.– 31 ธ.ค.64 โดยแบ่งโอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 2 รอบ ได้แก่ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.วงเงิน 1,500 บาท และตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. วงเงิน 1,500 บาท

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เพิ่มเติม วงเงิน 4.2 หมื่นล้านบาท ครอบคลุม 3.537 ล้านคน ให้สมัครในเดือนพ.ย.2564 และใช้จ่ายตามระยะเวลาเดิม คือสิ้นสุดเดือนธ.ค.นี้

ขณะที่ ในเว็บไซต์ “คนละครึ่ง” พบว่ายังเหลือสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เป็นจำนวน 200,530 สิทธิ (ณ วันที่ 19 ตุลาคม เวลา 14.00 น.)

แสดงความคิดเห็น