สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 19 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 18:10 . พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 231 ราย ยอดสะสม 18,625 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 231 ราย ยอดสะสม 3,037 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 40 ราย ยอดสะสม 15,515 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 73 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

 

 

ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย รวมทั้งสิ้น 255 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

165

บ้านฝาง

7

พระยืน

3

หนองเรือ

1

ชุมแพ

1

สีชมพู

0

น้ำพอง

13

อุบลรัตน์

0

กระนวน

1

บ้านไผ่

3

เปือยน้อย

0

พล

2

แวงใหญ่

1

แวงน้อย

1

หนองสองห้อง

2

ภูเวียง

1

มัญจาคีรี

11

ชนบท

2

เขาสวนกวาง

0

ภูผาม่าน

1

ซำสูง

3

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

2

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น