สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 19 ต.ค. 2564

สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 19 ต.ค. 2564

 

 

#โคราช ติดเชื้อเพิ่ม+67 ราย ผู้ป่วยสะสม 28,745 ราย เสียชีวิต 213 ราย รักษาหาย 26,032 ราย กำลังรักษา 2,500 ราย

#อุบลราชธานี ติดเชื้อเพิ่ม+65 ราย ผู้ป่วยสะสม 18,829รายเสียชีวิต 139 ราย รักษาหาย 17,475 ราย กำลังรักษา 1,215 ราย

#ขอนแก่น ติดเชื้อเพิ่ม+231 ราย ผู้ป่วยสะสม 18,625 ราย เสียชีวิต 73 ราย รักษาหาย 15,515  ราย กำลังรักษา3,037 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+23  ราย ผู้ป่วยสะสม 16,355 ราย เสียชีวิต75 ราย รักษาหาย 15,806 ราย กำลังรักษา 473 ราย

#อุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม+89 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,277 ราย เสียชีวิต 129 ราย รักษาหาย 14,267 ราย กำลังรักษา 1,881 ราย

#สุรินทร์ ติดเชื้อเพิ่ม+17  ราย ผู้ป่วยสะสม 16,103 ราย เสียชีวิต71 ราย รักษาหาย 15,156 ราย กำลังรักษา 876  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+16  ราย ผู้ป่วยสะสม 15,688 ราย เสียชีวิต 77 ราย รักษาหาย 14,901 ราย กำลังรักษา 710 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+14 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,266 ราย เสียชีวิต 105 ราย รักษาหาย 14,158 ราย กำลังรักษา 282 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+32 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,496 รายเสียชีวิต 38 ราย รักษาหาย 9,814 ราย กำลังรักษา 666 ราย

#ชัยภูมิ ติดเชื้อเพิ่ม+38 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,367 ราย เสียชีวิต 100 ราย รักษาหาย 10,790 ราย กำลังรักษา 477 ราย

#กาฬสินธุ์ ติดเชื้อเพิ่ม+27 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,735 ราย เสียชีวิต56 ราย รักษาหาย7,897 ราย กำลังรักษา 782 ราย

#สกลนคร ติดเชื้อเพิ่ม+16 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,519 ราย เสียชีวิต32 ราย รักษาหาย7,270 ราย กำลังรักษา 217 ราย

#นครพนม ติดเชื้อเพิ่ม+2 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,952 ราย เสียชีวิต27 ราย รักษาหาย4,891 ราย กำลังรักษา 34 ราย

#ยโสธร ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,671 ราย เสียชีวิต48 ราย รักษาหาย5,479 ราย กำลังรักษา 144 ราย

#หนองบัวลำภู ติดเชื้อเพิ่ม+18 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,112 รายเสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 3,894 ราย กำลังรักษา 196 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+7 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,415 ราย เสียชีวิต 27 ราย รักษาหาย 3,080 ราย กำลังรักษา 308 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,973 ราย เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย 2,874 ราย  กำลังรักษา 76  ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม +4  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,384 ราย เสียชีวิต 26 ราย รักษาหาย 3,249 ราย กำลังรักษา 109 ราย

#มุกดาหาร ติดเชื้อเพิ่ม +10 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,208 ราย เสียชีวิต 7 ราย รักษาหาย 2,125 ราย กำลังรักษา 76 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม +ยังไม่รายงาน   ผู้ป่วยสะสม 2,870 ราย เสียชีวิต15 ราย  รักษาหาย 1,769 ราย กำลังรักษา 120 ราย

แสดงความคิดเห็น