สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 20 ต.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 19 ต.ค. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 117 ราย (ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 21,368 ราย (ในเรือนจำ 4,991 ราย)
กำลังรักษา 1,828 ราย
รักษาหาย 19,422 ราย (ในเรือนจำ 4,985 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย เสียชีวิตสะสม 129 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 4 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น