#สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 20 ต.ค. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 20 ต.ค. 2564  ณ เวลา 10:22 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 96 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 28,841 ราย รักษาหาย 26,218 ราย รายกำลังรักษา 2,406 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 217 ราย

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 4 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 92 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

-สูงเนิน 22 ราย

-เมือง 20 ราย

-ปากช่อง 16 ราย

-โนนสูง 14 ราย

-ปักธงชัย 6 ราย

-ด่านขุนทด 5 ราย

-บัวใหญ่ 3 ราย

-ขามสะแกแสง 2 ราย

-โนนไทย 2 ราย

-พิมาย 2 ราย

-ประทาย 2 ราย

-เสิงสาง 1 ราย

-ขามทะเลสอ 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น