ขอนแก่นพร้อม!! เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ มั่นใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกัน

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันจัดประชุม โครงการ Possible ขอนแก่น สะอาด ปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกัน โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

ที่ โรงแรม อวานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดการประชุมโครงการ Possible ขอนแก่น สะอาด ปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกัน ซึ่งแนวความคิดในการดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 คือการกำหนดมาตรการ ความสะอาด ปลอดภัย ด้านสาธารณสุขเบื้องต้น ร่วมกันระหว่างสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและศูนย์อนามัยที่ 7 กับสถานประกอบการประเภทต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร ผู้ประกอบการด้านขนส่งสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า ตลาดสปา แหล่งท่องเที่ยวหลัก รวมไปถึงการจัดงานเทศกาลในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้อุตสาหกรรมไมซ์

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแผนการเปิดประเทศและการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงวิถีใหม่ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดพร้อมกันทั้งประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ ซึ่งมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและมาตรการที่ต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์คลี่คลายลง ซึ่งทุกหน่วยงานในจังหวัดได้ดำเนินงานร่วมกันจนได้ข้อสรุปที่สอดรับกับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ที่มีผลพร้อมกันในวันที่ 1 พฤศจิกายน ต่อเนื่องมาจากจังหวัดนำร่อง ที่ได้เปิดให้มีการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยโครงการ Possible KHON KAEN จะดำเนินการในระยะแรก ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

แสดงความคิดเห็น