สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 20 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 20:00 . พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 167 ราย ยอดสะสม 18,792 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 167 ราย ยอดสะสม 2,922 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 68 ราย ยอดสะสม 15,797 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 73 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

 

 

ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย รวมทั้งสิ้น 255 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

107

บ้านฝาง

4

พระยืน

0

หนองเรือ

3

ชุมแพ

0

สีชมพู

0

น้ำพอง

10

อุบลรัตน์

3

กระนวน

10

บ้านไผ่

1

เปือยน้อย

0

พล

0

แวงใหญ่

2

แวงน้อย

0

หนองสองห้อง

1

ภูเวียง

1

มัญจาคีรี

2

ชนบท

1

เขาสวนกวาง

0

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

7

โคกโพธิ์ไชย

1

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

9

โนนศิลา

1

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น