สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 20 ต.ค. 2564

สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.. ) ประจำวันที่ 20 .2564 

 

 

#โคราช ติดเชื้อเพิ่ม+96 ราย ผู้ป่วยสะสม 28,841 ราย เสียชีวิต 217 ราย รักษาหาย 26,218 ราย กำลังรักษา 2,406 ราย

#อุบลราชธานี ติดเชื้อเพิ่ม+96 ราย ผู้ป่วยสะสม 18,925 รายเสียชีวิต 139 ราย รักษาหาย 17,566 ราย กำลังรักษา 1,220 ราย

#ขอนแก่น ติดเชื้อเพิ่ม+167 ราย ผู้ป่วยสะสม 18,792 ราย เสียชีวิต 73 ราย รักษาหาย 15,797 ราย กำลังรักษา2,922 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+32 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,418 ราย เสียชีวิต75 ราย รักษาหาย 15,860 ราย กำลังรักษา 451 ราย

#อุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม+117 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,394 ราย เสียชีวิต 129 ราย รักษาหาย 14,437 ราย กำลังรักษา 1,828 ราย

#สุรินทร์ ติดเชื้อเพิ่ม+65 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,168 ราย เสียชีวิต71 ราย รักษาหาย 15,217ราย กำลังรักษา 880  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+53 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,741 ราย เสียชีวิต 77 ราย รักษาหาย 14,968 ราย กำลังรักษา 697  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+16 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,282 ราย เสียชีวิต 106 ราย รักษาหาย 14,162 ราย กำลังรักษา 279 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+40 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,536 รายเสียชีวิต 39 ราย รักษาหาย 9,927 ราย กำลังรักษา 592 ราย

#ชัยภูมิ ติดเชื้อเพิ่ม+25 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,392 ราย เสียชีวิต 100 ราย รักษาหาย 10,842 ราย กำลังรักษา 450 ราย

#กาฬสินธุ์ ติดเชื้อเพิ่ม+55 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,790 ราย เสียชีวิต56 ราย รักษาหาย7,963 ราย กำลังรักษา 771 ราย

#สกลนคร ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,525 ราย เสียชีวิต32 ราย รักษาหาย7,280 ราย กำลังรักษา 213 ราย

#นครพนม ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,958 ราย เสียชีวิต27 ราย รักษาหาย4,893 ราย กำลังรักษา 38 ราย

#ยโสธร ติดเชื้อเพิ่ม+29 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,700 ราย เสียชีวิต48 ราย รักษาหาย5,487 ราย กำลังรักษา 165 ราย

#หนองบัวลำภู ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,117 รายเสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 3,931 ราย กำลังรักษา 164 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+10 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,425 ราย เสียชีวิต 27 ราย รักษาหาย 3,085 ราย กำลังรักษา 313 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+7 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,980 ราย เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย 2,875 ราย  กำลังรักษา 90  ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม +17  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,401 ราย เสียชีวิต 26 ราย รักษาหาย 3,277 ราย กำลังรักษา 98 ราย

#มุกดาหาร ติดเชื้อเพิ่ม +9 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,217 ราย เสียชีวิต 7 ราย รักษาหาย 2,134 ราย กำลังรักษา 76 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม +2   ผู้ป่วยสะสม 1,911 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,772 ราย กำลังรักษา 125 ราย

แสดงความคิดเห็น