#สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 21 ต.ค. 2564  ณ เวลา 10:06 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 96 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 28,937 ราย รักษาหาย 26,370 ราย รายกำลังรักษา 2,349 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 218 ราย

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 5 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 91 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

-เมือง 29 ราย

-สูงเนิน 17 ราย

-โนนไทย 12 ราย

-ปากช่อง 10 ราย

-ด่านขุนทด 6 ราย

-เฉลิมพระเกียรติ 5 ราย

-ขามทะเลสอ 5 ราย

-ครบุรี 3 ราย

-โนนแดง 3 ราย

-โนนสูง 2 ราย

-โชคชัย 2 ราย

-สีคิ้ว 2 ราย

แสดงความคิดเห็น