สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 21:30 . พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 172 ราย ยอดสะสม 18,965 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 172 ราย ยอดสะสม 2,922 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 15,797 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 73 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

 

 

ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย รวมทั้งสิ้น 255 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

87

บ้านฝาง

9

พระยืน

4

หนองเรือ

1

ชุมแพ

0

สีชมพู

0

น้ำพอง

15

อุบลรัตน์

1

กระนวน

0

บ้านไผ่

14

เปือยน้อย

0

พล

4

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

1

หนองสองห้อง

0

ภูเวียง

1

มัญจาคีรี

5

ชนบท

1

เขาสวนกวาง

1

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

4

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

14

บ้านแฮด

2

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น