สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2564

สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2564

 

 

#โคราช ติดเชื้อเพิ่ม+96 ราย ผู้ป่วยสะสม 28,937 ราย เสียชีวิต 218 ราย รักษาหาย 26,370 ราย กำลังรักษา 2,349 ราย

#อุบลราชธานี ติดเชื้อเพิ่ม+104 ราย ผู้ป่วยสะสม 19,029 รายเสียชีวิต 140 ราย รักษาหาย 17,626 ราย กำลังรักษา 1,263 ราย

#ขอนแก่น ติดเชื้อเพิ่ม+172 ราย ผู้ป่วยสะสม 18,965 ราย เสียชีวิต 73 ราย รักษาหาย 15,797 ราย กำลังรักษา2,922 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+19  ราย ผู้ป่วยสะสม 16,437 ราย เสียชีวิต75 ราย รักษาหาย 15,875 ราย กำลังรักษา 455 ราย

#อุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม+161 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,555 ราย เสียชีวิต 130 ราย รักษาหาย 14,644 ราย กำลังรักษา 1,781 ราย

#สุรินทร์ ติดเชื้อเพิ่ม+45 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,213 ราย เสียชีวิต73 ราย รักษาหาย 15,270 ราย กำลังรักษา 870 ราย

#ศรีสะเกษ ยังไม่รายงาน   ราย ผู้ป่วยสะสม 15,741 ราย เสียชีวิต 77 ราย รักษาหาย 14,968 ราย กำลังรักษา 697  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+13 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,295 ราย เสียชีวิต 106 ราย รักษาหาย 14,183 ราย กำลังรักษา 273ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+23 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,559รายเสียชีวิต 39 ราย รักษาหาย 9,993 ราย กำลังรักษา 549 ราย

#ชัยภูมิ ติดเชื้อเพิ่ม+36 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,428 ราย เสียชีวิต 101 ราย รักษาหาย 10,886 ราย กำลังรักษา 441ราย

#กาฬสินธุ์ ติดเชื้อเพิ่ม+16 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,806 ราย เสียชีวิต56 ราย รักษาหาย8,102 ราย กำลังรักษา 648 ราย

#สกลนคร ติดเชื้อเพิ่ม+18 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,543 ราย เสียชีวิต32 ราย รักษาหาย7,291 ราย กำลังรักษา 220 ราย

#นครพนม ติดเชื้อเพิ่ม+1 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,959 ราย เสียชีวิต27 ราย รักษาหาย4,895 ราย กำลังรักษา 37 ราย

#ยโสธร ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,709 ราย เสียชีวิต49 ราย รักษาหาย5,494 ราย กำลังรักษา 166 ราย

#หนองบัวลำภู ติดเชื้อเพิ่ม+20 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,137 รายเสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 3,946 ราย กำลังรักษา 169 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+16 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,441 ราย เสียชีวิต 28 ราย รักษาหาย 3,140 ราย กำลังรักษา 273 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,981 ราย เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย 2,885 ราย  กำลังรักษา 81  ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม +22  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,423 ราย เสียชีวิต 26 ราย รักษาหาย 3,293 ราย กำลังรักษา 104 ราย

#มุกดาหาร ติดเชื้อเพิ่ม +5 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,222 ราย เสียชีวิต 7 ราย รักษาหาย 2,135 ราย กำลังรักษา 80 ราย

#บึงกาฬ ยังไม่รายงาน    ผู้ป่วยสะสม 1,911 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,772 ราย กำลังรักษา 125 ราย

 

แสดงความคิดเห็น