ขอนแก่นเอาให้อยู่!!ลุยตรวจเชิงรุก ‘ตลาดบางลำภู’หลังเกิดคลัสเตอร์กระจายพุ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ตลาดบางลำภู เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล ( นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์, นายเสกสิทธิ์ โฆษิตวุฒิ, นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ ), นายทศพร ปิยะพิทักษ์วงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ลงพื้นที่พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก (Active Case Finding) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit : ATK และ RT-PCR กรณี ATK เป็นบวก
โดยมีผู้มารับบริการตรวจ คือ ผู้ค้าตลาดบางลำภูมีผู้มาตรวจ 345 คน อาคารพาณิชย์ในตลาดโบ๊เบ๊จำนวน 66 คน เพื่อค้นหาผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3 ฝ่าย ได้แก่ 1. ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 2. ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3. ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการตรวจคัดกรอง
ทั้งนี้ ผู้ค้าในตลาดสดบางลำภู และอาคารพาณิชย์ในตลาดโบ๊เบ๊ ได้ทำการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ตรวจครั้งที่ 1 ใน วันที่ 9 ตุลาคม โดย โรงพยาบาลขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่นตรวจครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 ตุลาคม โดย ตลาดบางลำภูเป็นผู้ดำเนินการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์และตรวจครั้งที่ 3 ในวันนี้ 21 ตุลาคม โดย โรงพยาบาลขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น