ต้องจับตาใกล้ชิด!! 22 ต.ค.เป็นต้นไป ‘เขื่อนอุบลรัตน์’ระบายวันละ 25 ล้าน ลบ.ม.

ที่ประชุมร่วม 3 ฝ่าย มีมติให้เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 22 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ปรับเพิ่มการระบายน้ำ วันละ 25 ล้าน ลบ.ม.
ขอบคุณภาพจาก MGR Online อีสานบ้านเฮา
มติที่ประชุมการหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 , โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนอุบลรัตน์) และ สำนักงานชลประทานที่ 6
ที่ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 6 จากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ให้เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับเพิ่มการระบายน้ำได้สูงสุดวันละ 20 ล้าน ลบ.ม. และหากและหากเขื่อนอุบลรัตน์ จะปรับเพิ่มการระบายน้ำมากกว่าวันละ 20 ล้าน ลบ.ม. จะต้องประชุมหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 , โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนอุบลรัตน์) และ สำนักงานชลประทานที่ 6
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากฝนที่ตกบริเวณเหนือเขื่อนในปริมาณมากทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเป็นจำนวนมาก ทางเขื่อนฯ จึงได้นัดหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย ที่ประชุมมีมติให้ระบายน้ำแบบขั้นบันได ดังนี้
1. วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ระบายวันละ 21 ล้าน ลบ.ม
2. วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ปรับเพิ่มระบายเป็นวันละ 24 ล้าน ลบ.ม.
3. วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ระบายวันละ 25 ล้าน ลบ.ม.
โดยในการปรับลด-เพิ่มการระบายน้ำจะพิจารณาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนด้วย เพื่อลดผลกระทบที่เกิดกับประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุด
แสดงความคิดเห็น