#สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 22 ต.ค. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 22 ต.ค. 2564  ณ เวลา 10:24 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 93 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 29,030 ราย รักษาหาย 26,507 ราย รายกำลังรักษา 2,305 ราย เสียชีวิตสะสม 218 ราย

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 4 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 89 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

-เมือง 24 ราย

-ปากช่อง 20 ราย

-สูงเนิน 20 ราย

-โนนสูง 8 ราย

-บัวใหญ่ 6 ราย

-โนนไทย 4 ราย

-ด่านขุนทด 4 ราย

-ขามสะแกแสง 2 ราย

-พิมาย 2 ราย

-ปักธงชัย 1 ราย

-ครบุรี 1 ราย

-สีคิ้ว 1 ราย

แสดงความคิดเห็น