สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 22 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 21:00 . พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 237 ราย ยอดสะสม 19,293 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 237 ราย ยอดสะสม 3,064 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 47 ราย ยอดสะสม 16,156 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 73 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

 

 

ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย รวมทั้งสิ้น 255 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

175

บ้านฝาง

7

พระยืน

1

หนองเรือ

0

ชุมแพ

0

สีชมพู

0

น้ำพอง

17

อุบลรัตน์

1

กระนวน

1

บ้านไผ่

0

เปือยน้อย

0

พล

0

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

1

หนองสองห้อง

1

ภูเวียง

1

มัญจาคีรี

6

ชนบท

6

เขาสวนกวาง

2

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

0

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

4

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น