สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 22 ต.ค. 2564

สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 22 ต.ค. 2564

 

 

#โคราช ติดเชื้อเพิ่ม+93 ราย ผู้ป่วยสะสม 29,030 ราย เสียชีวิต 218 ราย รักษาหาย 26,507 ราย กำลังรักษา 2,305 ราย

#อุบลราชธานี ติดเชื้อเพิ่ม+150 ราย ผู้ป่วยสะสม 19,179 รายเสียชีวิต 140 ราย รักษาหาย 17,712 ราย กำลังรักษา 1,327 ราย

#ขอนแก่น ติดเชื้อเพิ่ม+237 ราย ผู้ป่วยสะสม 19,293 ราย เสียชีวิต 73 ราย รักษาหาย 16,156 ราย กำลังรักษา 3,064 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+26 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,462 ราย เสียชีวิต76 ราย รักษาหาย 15,926 ราย กำลังรักษา 429 ราย

#อุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม+190 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,745 ราย เสียชีวิต 131 ราย รักษาหาย 14,780 ราย กำลังรักษา 1,834 ราย

#สุรินทร์ ติดเชื้อเพิ่ม+22 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,235 ราย เสียชีวิต73 ราย รักษาหาย 15,363ราย กำลังรักษา 799 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม + 81   ราย ผู้ป่วยสะสม 15,849 ราย เสียชีวิต 78 ราย รักษาหาย 15,123ราย กำลังรักษา 648  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+30 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,325 ราย เสียชีวิต 106 ราย รักษาหาย 14,205 ราย กำลังรักษา 277 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+28 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,587 รายเสียชีวิต 39 ราย รักษาหาย 10,068 ราย กำลังรักษา 502 ราย

#ชัยภูมิ ติดเชื้อเพิ่ม+21 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,449 ราย เสียชีวิต 102 ราย รักษาหาย 10,933 ราย กำลังรักษา 414 ราย

#กาฬสินธุ์ ติดเชื้อเพิ่ม+43 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,849 ราย เสียชีวิต56 ราย รักษาหาย8,164 ราย กำลังรักษา 629 ราย

#สกลนคร ติดเชื้อเพิ่ม+12 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,555 ราย เสียชีวิต32 ราย รักษาหาย7,312 ราย กำลังรักษา 211 ราย

#นครพนม ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,965ราย เสียชีวิต27 ราย รักษาหาย4,903 ราย กำลังรักษา 35 ราย

#ยโสธร ติดเชื้อเพิ่ม+18 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,727 ราย เสียชีวิต49 ราย รักษาหาย5,505 ราย กำลังรักษา 173 ราย

#หนองบัวลำภู ติดเชื้อเพิ่ม+0 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,137 รายเสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 3,962 ราย กำลังรักษา 153 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+18 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,459 ราย เสียชีวิต 28 ราย รักษาหาย 3,169 ราย กำลังรักษา 262 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,990 ราย เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย 2,885 ราย  กำลังรักษา 82  ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม +20  ราย ผู้ป่วย กลับมา ถ้าสะสม 3,443 ราย เสียชีวิต 26 ราย รักษาหาย 3,298 ราย กำลังรักษา 119 ราย

#มุกดาหาร ติดเชื้อเพิ่ม +4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,226 ราย เสียชีวิต 7 ราย รักษาหาย 2,142 ราย กำลังรักษา 77 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม +3 ราย   ผู้ป่วยสะสม 1,914 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,772 ราย กำลังรักษา 128 ราย

แสดงความคิดเห็น