มุกดาหารสุดปัง!! จัดพิธีทอดกฐินพญานาค 3 พิภพ กระตุ้นกระแสท่องเที่ยวด้านความเชื่อ

จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีทอดกฐินพญานาค 3 พิภพ กิจกรรมจุดเทียนขึ้นภูบูชาพระใหญ่และสมโภชพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ กระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวด้านความเชื่อ ความศรัทธาพญานาค

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน จัดพิธีทอดกฐินพญานาค 3 พิภพ โดยเคลื่อนขบวนรถแห่องค์กฐินพญานาค 3 พิภพ (พญานาคดิน พญานาคน้ำ พญานาคฟ้า) จากบริเวณหน้าศาลหลักเมืองมุกดาหาร เคลื่อนขบวนองค์กฐินไปตามถนนสองนางสถิตย์ ผ่านศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ผ่านโรงแรมฮั่วนำ เลี้ยวขวาไปตามถนนสมุทรศักดิ์ดารักษ์จนถึงวัดศรีบุญเรือง โดยมีประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญตลอดสองข้างทาง

จากนั้นเวลา 17.00 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จัดกิจกรรมสมโภชพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ และกิจกรรมจุดเทียนขึ้นภูบูชาพระใหญ่ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เป็นกิจกรรมสุดท้ายของงานมหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ Miracle Mukdahan

ทั้งนี้ ชาวมุกดาหารมีเรื่องราววิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำ ผ่านความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา เกิดเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน มีวิถีวัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคแห่งลุ่มน้ำโขง ในห้วงเทศกาลออกพรรษาแต่ละปี จะมีการจัดกิจกรรมบูชาพญานาคของกลุ่มคนที่มีความศรัทธาในพญานาคที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา จังหวัดมุกดาหารจึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดมุกดาหาร จัดงาน มหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง และกระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวด้านความเชื่อ ความศรัทธาพญานาค และสร้างการรับรู้อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ของชาวจังหวัดมุกดาหารให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อไป

แสดงความคิดเห็น