ยังเฝ้าระวัง!! ชลประทานโคราชติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพิ่มการระบายน้ำออกจากตัวเมืองให้เร็วที่สุด

ยังเฝ้าระวัง!! ชลประทานโคราชติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพิ่มการระบายน้ำออกจากตัวเมืองให้เร็วที่สุด
23 ต.ค.64 ตามที่นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และสั่งการให้ นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง และผู้เกี่ยวข้อง เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำประเภท Hydroflow เพิ่มเติม เพื่อเร่งสูบน้ำที่ท่วมขังบริเวณตัวเมืองนครราชสีมาให้เร็วที่สุด และคาดว่าสถานการณ์ จะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 3 วัน ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม
จุดที่ 1 เปิดประตูระบายน้ำข่อยงาม ทั้ง 3 บานพ้นน้ำ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 5 เครื่อง สามารถเพิ่มอัตราการไหลของน้ำรวม 5.75 ลบ.ม. /วินาที เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว 2 เครื่อง สามารถเพิ่มอัตราการไหลของน้ำรวม 800 ลบ.ม./ชั่วโมง
จุดที่ 2 ประตูระบายน้ำจอหอ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 3 เครื่อง อัตราการรวม 3.45 ลบ.ม./วินาที เครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 นิ้ว 1 เครื่อง อัตราการสูบน้ำ 500 ลบ.ม./ชั่วโมง และเครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว 1 เครื่อง สามารถเพิ่มอัตราการไหลของน้ำรวม 800 ลบ.ม./ชั่วโมง ซึ่งวันนี้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมเล็กน้อย
จุดที่ 3 เปิดประตูระบายน้ำกันผม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประเภท Hydroflow ขนาด 28 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 1.50 ลบ.ม./วินาที เพื่อเร่งระบายน้ำในลำตะคอง ช่วงที่ไหลผ่านตัวเมืองนครราชสีมาลงสู่แม่น้ำมูล
ด้านสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว ปัจจุบันยังคงปิดการระบายน้ำ มีปริมาณน้ำในอ่างฯประมาณ 321.85 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเขื่อนยังสามารถรับน้ำได้อีก 52 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายอ่างฯ ได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อน ได้แก่ อำเภอสีคิ้ว ต.ลาดบัวขาว ต.มิตรภพ ต.สีคิ้ว ต.กุดน้อย อำเภอสูงเนิน ต.มะเกลือใหม่ ต.มะเกลือเก่า ต.โคราช ต.กุดจิก ต.นากลาง ต.เสมา ต.บุ่งขี้เหล็ก ต.โนนค่า ต.โค้งยาง , อำเภอขามทะสอ ต.ขามทะเลสอ ต.โปงแดง , อำเภอเมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลต.โคกกรวด เทศบาล ต.หัวทะเล ต.บ้านใหม่ ต.มะเริง ต.พะเนา ต.สีมุม ต.พลกรัง ต.พุดชา ต.ปรุใหญ่ ต.หนองกระทุ่ม ต.หมื่นไวย ต.จอหอ ต.ตลาด และต.บ้านโพธิ์
แสดงความคิดเห็น