#สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 23 ต.ค. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 16 ต.ค. 2564  ณ เวลา 10:54 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 69 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 29,099 ราย รักษาหาย 26,698 ราย รายกำลังรักษา 2,183 ราย เสียชีวิตสะสม 218 ราย

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 3 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 66 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

-โนนสูง 16 ราย

-สูงเนิน 11 ราย

-เมือง 9 ราย

-สีคิ้ว 8 ราย

-โนนไทย 7 ราย

-ปากช่อง 7 ราย

-ขามทะเลสอ 6 ราย

-โนนแดง 4 ราย

-เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย

แสดงความคิดเห็น