สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 23 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 20:00 . พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 269 ราย ยอดสะสม 19,562 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 269 ราย ยอดสะสม 3,245 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 40 ราย ยอดสะสม 16,244 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 73 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

 

 

ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดราย รวมทั้งสิ้น 269 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

92

บ้านฝาง

14

พระยืน

2

หนองเรือ

2

ชุมแพ

0

สีชมพู

0

น้ำพอง

43

อุบลรัตน์

2

กระนวน

0

บ้านไผ่

10

เปือยน้อย

0

พล

3

แวงใหญ่

8

แวงน้อย

0

หนองสองห้อง

0

ภูเวียง

1

มัญจาคีรี

1

ชนบท

0

เขาสวนกวาง

0

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

8

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

0

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น