สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 23 ต.ค. 2564

สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 23 ต.ค. 2564 

 

 

#โคราช ติดเชื้อเพิ่ม+69 ราย ผู้ป่วยสะสม 29,099 ราย เสียชีวิต 218 ราย รักษาหาย 26,698 ราย กำลังรักษา 2,138 ราย

#อุบลราชธานี ติดเชื้อเพิ่ม+102 ราย ผู้ป่วยสะสม 19,281 รายเสียชีวิต 142 ราย รักษาหาย 17,794 ราย กำลังรักษา 1,345 ราย

#ขอนแก่น ติดเชื้อเพิ่ม+269 ราย ผู้ป่วยสะสม 19,562 ราย เสียชีวิต 73 ราย รักษาหาย 16,244ราย กำลังรักษา 3,245ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+43ราย ผู้ป่วยสะสม 16,505 ราย เสียชีวิต76 ราย รักษาหาย 15,965 ราย กำลังรักษา 433ราย

#อุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม+152 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,897 ราย เสียชีวิต 133 ราย รักษาหาย 14,997 ราย กำลังรักษา 1,767 ราย

#สุรินทร์ ติดเชื้อเพิ่ม+26 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,261 ราย เสียชีวิต73 ราย รักษาหาย 15,453 ราย กำลังรักษา 735 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม + 29   ราย ผู้ป่วยสะสม 15,878 ราย เสียชีวิต 78 ราย รักษาหาย 15,123ราย กำลังรักษา 650 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+31 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,356 ราย เสียชีวิต 106 ราย รักษาหาย 14,229 ราย กำลังรักษา 273 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+34 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,621 รายเสียชีวิต 39 ราย รักษาหาย 10,081 ราย กำลังรักษา 523 ราย

#ชัยภูมิ ติดเชื้อเพิ่ม+23 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,472 ราย เสียชีวิต 102 ราย รักษาหาย 10,965 ราย กำลังรักษา 405 ราย

#กาฬสินธุ์ ติดเชื้อเพิ่ม+27 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,876 ราย เสียชีวิต57 ราย รักษาหาย8,217 ราย กำลังรักษา 602 ราย

#สกลนคร ติดเชื้อเพิ่ม+7 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,562 ราย เสียชีวิต32 ราย รักษาหาย7,334 ราย กำลังรักษา 196 ราย

#นครพนม ติดเชื้อเพิ่ม+1 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,966ราย เสียชีวิต27 ราย รักษาหาย4,904 ราย กำลังรักษา 39 ราย

#ยโสธร ติดเชื้อเพิ่ม+14 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,741 ราย เสียชีวิต49 ราย รักษาหาย5,512 ราย กำลังรักษา 180 ราย

#หนองบัวลำภู ติดเชื้อเพิ่ม+4 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,141 รายเสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 3,973 ราย กำลังรักษา 146 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+17 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,476 ราย เสียชีวิต 28 ราย รักษาหาย 3,181 ราย กำลังรักษา 267 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,996 ราย เสียชีวิต 25 ราย รักษาหาย 2,887 ราย  กำลังรักษา 84  ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม +24  ราย ผู้ป่วยกลับมา ถ้าสะสม 3,467 ราย เสียชีวิต 26 ราย รักษาหาย 3,322 ราย กำลังรักษา 119 ราย

#มุกดาหาร ติดเชื้อเพิ่ม +2 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,228 ราย เสียชีวิต 7 ราย รักษาหาย 2,149 ราย กำลังรักษา 72 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม +3 ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,917 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,772 ราย กำลังรักษา 131 ราย

แสดงความคิดเห็น