มุกดาหารลุย!! รุดเคาะประตูบ้านฉีดวัคซีนโควิด-19 เตรียมเปิดเมือง ขานรับนโยบายเปิดประเทศ

จังหวัดมุกดาหาร รุดเคาะประตูบ้านฉีดวัคซีนโควิด-19 เตรียมเปิดเมือง และขานรับนโยบายเปิดประเทศ

 

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ บ้านห้วยทราย ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร บ้านหลุบปึ้ง,บ้านหนองแคน,บ้านโคกกลาง อำเภอหนองสูง บ้านนาผือ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ และบ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

 

 

ส่วนด้านโรงพยาบาลมุกดาหาร นายแพทย์นารถ เจนประวิทย์ และนายแพทย์พจน์ ลาภะสัมปันโน พร้อมด้วยกลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และ อสม.ได้ออกเชิญชวน และให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรกแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ตลาดเทศบาล 2 และตลาดอินโดจีน

สำหรับผลการฉีดวัคซีน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 สามารถฉีดให้ประชาชนได้จำนวน 886 คน เนื่องจากเป็นการออกบริการแบบเคาะประตูบ้านและรุกถึงตัว ส่วนการให้บริการปกติ ประชาชนสามารถรับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรก ได้ที่ รพ.สต.และ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และ ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหารทุกวัน

 

 

ทั้งนี้ ภาพรวมจังหวัดมุกดาหาร ประชาชนได้รับวัคซีน เข็มแรกแล้วจำนวน 154,791 คน เข็ม 2 จำนวน 105,396 คน ยังคงเหลือประชาชนยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกอีกจำนวน 37,169 คน และเข็ม 2 จำนวน 86,564 คน จากจำนวนประชากรเป้าหมายร้อยละ 70 คือจำนวน 191,960 คน จากเป้าหมายประชากร 274,229 คน

แสดงความคิดเห็น