ออนไซต์มาแน่! ทน.ขอนแก่น พร้อมเปิดภาคเรียนเทอม 2 เน้นระดับชั้นมัธยมศึกษา เริ่ม 1 พ.ย. นี้

เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมเปิดภาคเรียนเทอม 2 เน้นเปิดระดับชั้นมัธยมศึกษาก่อน เริ่ม 1 พฤศจิกายน นี้

 

 

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หรือ ทน. เปิดเผยว่า ขณะนี้ การนำนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประถมศึกษาตอนปลาย-ระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ตามที่ รัฐบาลกำหนดแล้วมากกว่าร้อยละ 88 ซึ่งภายในสัปดาห์หน้าจะเร่งทำการสำรวจนักเรียนที่ตกหล่น ให้ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนกันให้ครบทุกคน เพื่อเตรียมการที่จะเปิดทำการเรียนการสอน ให้ได้ภายในเทอมที่ 2 ที่กำหนดการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้

โดยในระยะแรกได้กำหนดการเปิดภาคเรียน ในกลุ่มระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายบางห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งหมด ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง , โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม , โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เปิดทำการเรียนการสอนเฉพาะระดับชั้น มัธยมศึกษา โดยเปิดเรียนแบบสลับวันเรียน เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยระดับชั้นประถมศึกษายังไม่มีการเปิดภาคเรียน , โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ระดับประถมศึกษายังไม่พร้อมเปิดภาคเรียนแต่ระดับมัธยมศึกษาพร้อมเปิดเรียน เริ่มวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

 

 

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ , โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย พร้อมเปิดภาคเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน ขณะที่ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก , โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู , โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแวง , โรงเรียนเทศบ้านตูม , โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) ยังไม่พร้อมเปิดภาคเรียน ซึ่งแผนงานดังกล่าวจะต้องตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆให้แน่ชัดอีกครั้ง ซึ่งเทศบาลฯเหลือเวลาอีก 1 สัปดาห์ในการเร่งสำรวจกลุ่มนักเรียนที่จะเข้ารับวัคซีนเข็มแรก ที่อาจจะมีตกหล่น และหากเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เด็กๆจะได้รับวัคซีนมากกว่าร้อยละ 90 ขณะที่คณะครูนั้น ขณะนี้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มไปแล้วกว่าร้อยละ 90

นายธีระศักดิ์ฯ กล่าวอีกว่า เมื่อมีการเปิดภาคเรียนและมีการจัดการเรียนการสอนได้จริง จากการประเมินร่วมกันของทุกฝ่าย โรงเรียนแต่ละแห่งจะกำหนดแผนการเรียนการสอน ทั้งการสลับวันเรียนหรือการกำหนดช่วงของการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน โดยห้ามจัดกิจกรรมในช่วงพักเที่ยงในด้านต่าง ๆ เด็ดขาด และการห้ามไม่ให้เด็ก ๆ เล่นกีฬาในช่วงพักเที่ยงทุกชนิด ขณะที่ในช่วงระหว่างทำการเรียนการสอน การเข้า-ออกของบุคคลต่างๆ จะต้องเป็นไปอย่างเข้มงวดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน การคุมเข้มในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา , จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ , รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร , การรับประทานอาหารที่จัดเป็นชุด ห้ามรับประทานอาหารร่วมกัน มั่นใจว่าผู้ปกครองจะส่งบุตร-หลาน เข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่กำลังจะมาถึงอย่างพร้อมเพรียงและมั่นใจมาตรการควบคุมและป้องกัน ซึ่งเทศบาลฯได้ถือปฎิบัติในทุกมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด

แสดงความคิดเห็น