#สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 24 ต.ค. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 24 ต.ค. 2564  ณ เวลา 10:12 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 99 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 29,198 ราย รักษาหาย 26,877 ราย รายกำลังรักษา 2,102 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 218 ราย

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 4 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 95 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

-ปากช่อง 26 ราย

-สูงเนิน 20 ราย

-โนนสูง 13 ราย

-จักราช 9 ราย

-สีคิ้ว 9 ราย

-ประทาย 7 ราย

-พิมาย 4 ราย

-เมือง 3 ราย

-บัวใหญ่ 3 ราย

-คง 2 ราย

-เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย

-ขามทะเลสอ 1 ราย

-บ้านเหลื่อม 1 ราย

แสดงความคิดเห็น