สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 24 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 19:40 . พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 200 ราย ยอดสะสม 19,762 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 200 ราย ยอดสะสม 3,395 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 37 ราย ยอดสะสม 16,294 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 73 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

 

 

ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดราย รวมทั้งสิ้น 200 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

104

บ้านฝาง

3

พระยืน

0

หนองเรือ

0

ชุมแพ

0

สีชมพู

0

น้ำพอง

28

อุบลรัตน์

4

กระนวน

17

บ้านไผ่

2

เปือยน้อย

0

พล

2

แวงใหญ่

25

แวงน้อย

1

หนองสองห้อง

0

ภูเวียง

0

มัญจาคีรี

4

ชนบท

1

เขาสวนกวาง

0

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

2

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

0

โนนศิลา

1

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น