สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 24 ต.ค. 2564

สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 24 ต.ค. 2564 

 

 

#โคราช ติดเชื้อเพิ่ม+99 ราย ผู้ป่วยสะสม 29,198 ราย เสียชีวิต 219 ราย รักษาหาย 26,877 ราย กำลังรักษา 2,102 ราย

#อุบลราชธานี ติดเชื้อเพิ่ม+88 ราย ผู้ป่วยสะสม 19,369 รายเสียชีวิต 143 ราย รักษาหาย 17,847 ราย กำลังรักษา 1,379 ราย

#ขอนแก่น ติดเชื้อเพิ่ม+200 ราย ผู้ป่วยสะสม 19,762 ราย เสียชีวิต 73 ราย รักษาหาย 16,294 ราย กำลังรักษา 3,395 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+43 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,505 ราย เสียชีวิต 76 ราย รักษาหาย 16,026 ราย กำลังรักษา 415 ราย

#อุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม+134 ราย ผู้ป่วยสะสม 17,031 ราย เสียชีวิต 133 ราย รักษาหาย 15,071 ราย กำลังรักษา 1,827 ราย

#สุรินทร์ ติดเชื้อเพิ่ม+86 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,347 ราย เสียชีวิต 73 ราย รักษาหาย 15,516 ราย กำลังรักษา 758 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+19  ราย ผู้ป่วยสะสม 15,897 ราย เสียชีวิต 78 ราย รักษาหาย 15,170 ราย กำลังรักษา 649  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+10 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,366 ราย เสียชีวิต 106 ราย รักษาหาย 14,224 ราย กำลังรักษา 289 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+23 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,644 รายเสียชีวิต 39 ราย รักษาหาย 10,098 ราย กำลังรักษา 529 ราย

#ชัยภูมิ ติดเชื้อเพิ่ม+18 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,490 ราย เสียชีวิต 105 ราย รักษาหาย 11,006 ราย กำลังรักษา 379 ราย

#กาฬสินธุ์ ติดเชื้อเพิ่ม+32 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,908 ราย เสียชีวิต 57 ราย รักษาหาย8,240 ราย กำลังรักษา 611 ราย

#สกลนคร ติดเชื้อเพิ่ม+16 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,578 ราย เสียชีวิต 32 ราย รักษาหาย7,369 ราย กำลังรักษา 177 ราย

#นครพนม ติดเชื้อเพิ่ม+1 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,967ราย เสียชีวิต 27 ราย รักษาหาย4,903 ราย กำลังรักษา 40 ราย

#ยโสธร ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,747 ราย เสียชีวิต  49 ราย รักษาหาย5,512 ราย กำลังรักษา 186 ราย

#หนองบัวลำภู ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,147 รายเสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 3,983 ราย กำลังรักษา 142 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+15 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,491 ราย เสียชีวิต 29 ราย รักษาหาย 3,204 ราย กำลังรักษา 258 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,999 ราย เสียชีวิต 25 ราย รักษาหาย 2,907 ราย  กำลังรักษา 67  ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม +28  ราย ผู้ป่วยกลับมา ถ้าสะสม 3,495 ราย เสียชีวิต 26 ราย รักษาหาย 3,334 ราย กำลังรักษา 135 ราย

#มุกดาหาร ติดเชื้อเพิ่ม +2 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,230 ราย เสียชีวิต 7 ราย รักษาหาย 2,150 ราย กำลังรักษา 73 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+24 ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,941 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 1,772 ราย กำลังรักษา 128 ราย

 

แสดงความคิดเห็น