#สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 25 ต.ค. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 25 ต.ค. 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 109 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 29,307 ราย รักษาหาย 27,023 ราย รายกำลังรักษา 2,064 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 220 ราย

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 7 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 102 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

-สีคิ้ว 25 ราย

-สูงเนิน 20 ราย

-เมือง 18 ราย

-โนนไทย 16 ราย

-ปากช่อง 7 ราย

-พิมาย 6 ราย

-ด่านขุนทด 4 ราย

-จักราช 3 ราย

-โนนสูง 3 ราย

-เฉลิมพระเกียรติ 2 ราย

-แก้งสนามนาง 2 ราย

-หนองบุญมาก 1 ราย

-วังน้ำเขียว 1 ราย

-ขามทะเลสอ 1 ราย

แสดงความคิดเห็น