สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 25 ต.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 24 ต.ค. 2564 เวลา 23:59 น.)

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 138 ราย
ติดเชื้อสะสม 17,169 ราย
กำลังรักษา 1,811 ราย
รักษาหาย 15,224
เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 134 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น