ร้อยเอ็ดรวยน้ำใจ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ชุดธารน้ำใจ ในพื้นที่อำเภอจังหาร

จ.ร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอจังหาร

 

 

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกบรรเทาทุกข์มอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยจากสภากาชาดไทย ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตลาดบ้านดินดำ หมู่ที่ 9 ตำบลดินดำ จำนวน 123 ถุง และวัดบ้านดินแดง หมู่ที่ 3 ตำบลดงสิงห์ จำนวน 119 ถุง รวมทั้งสิ้น 224 ถุง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

 

 

ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ถูกน้ำท่วมจำนวน 10 อำเภอ 41 ตำบล 300 หมู่บ้าน 8,783 ครัวเรือน มีนาข้าวได้รับผลกระทบ 73,325 ไร่ ประมง 347 ไร่ ปศุสัตว์ 31,766 ตัว และมีที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ 9 ตำบล 18 หมู่บ้าน 285 หลัง มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย พนังคันดินชำรุด 2 แห่ง คือ จุดบ้านดินแดง ตำบลดงสิงห์ และจุดบ้านเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร และอำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญมีหมู่บ้านถูกน้ำท่วมถนนถูกตัดขาดต้องสัญจรโดยเรือรวม 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน 137 ครัวเรือน

แสดงความคิดเห็น