สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 25 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 21:20 . พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 127 ราย ยอดสะสม 19,929 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 127 ราย ยอดสะสม 3,464 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 73 ราย ยอดสะสม 16,391 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 74 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

 

 

ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 11 ราย รวมทั้งสิ้น 127 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

54

บ้านฝาง

0

พระยืน

0

หนองเรือ

8

ชุมแพ

2

สีชมพู

0

น้ำพอง

15

อุบลรัตน์

0

กระนวน

21

บ้านไผ่

1

เปือยน้อย

0

พล

1

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

0

หนองสองห้อง

0

ภูเวียง

3

มัญจาคีรี

8

ชนบท

1

เขาสวนกวาง

0

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

1

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

1

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น