สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 25 ต.ค. 2564

#โคราช ติดเชื้อเพิ่ม+109 ราย ผู้ป่วยสะสม 29,307 ราย เสียชีวิต 220 ราย รักษาหาย 27,023 ราย กำลังรักษา 2,064 ราย

#อุบลราชธานี ติดเชื้อเพิ่ม+57 ราย ผู้ป่วยสะสม 19,426 รายเสียชีวิต 145 ราย รักษาหาย 17,912 ราย กำลังรักษา 1,369 ราย

#ขอนแก่น ติดเชื้อเพิ่ม+127 ราย ผู้ป่วยสะสม 19,929 ราย เสียชีวิต 74 ราย รักษาหาย 16,391 ราย กำลังรักษา 3,464 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+23 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,528 ราย เสียชีวิต 76 ราย รักษาหาย 16,068 ราย กำลังรักษา 396 ราย

#อุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม+138 ราย ผู้ป่วยสะสม 17,169 ราย เสียชีวิต 134 ราย รักษาหาย 15,224 ราย กำลังรักษา 1,811 ราย

#สุรินทร์ ติดเชื้อเพิ่ม+479 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,826 ราย เสียชีวิต 73 ราย รักษาหาย 15,541 ราย กำลังรักษา 1,212 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+12  ราย ผู้ป่วยสะสม 15,909 ราย เสียชีวิต 78 ราย รักษาหาย 15,200 ราย กำลังรักษา 631 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+19 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,385 ราย เสียชีวิต 106 ราย รักษาหาย 14,236 ราย กำลังรักษา 283 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+17 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,661 รายเสียชีวิต 39 ราย รักษาหาย 10,135 ราย กำลังรักษา 509 ราย

#ชัยภูมิ ติดเชื้อเพิ่ม+33 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,523 ราย เสียชีวิต 105 ราย รักษาหาย 11,041 ราย กำลังรักษา 377 ราย

#กาฬสินธุ์ ติดเชื้อเพิ่ม+14 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,922 ราย เสียชีวิต57 ราย รักษาหาย8,284 ราย กำลังรักษา 581 ราย

#สกลนคร ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,587 ราย เสียชีวิต32 ราย รักษาหาย7,390 ราย กำลังรักษา 165 ราย

#นครพนม ติดเชื้อเพิ่ม+4 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,971ราย เสียชีวิต27 ราย รักษาหาย4,906 ราย กำลังรักษา 42 ราย

#ยโสธร ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,750 ราย เสียชีวิต49 ราย รักษาหาย5,513 ราย กำลังรักษา 188 ราย

#หนองบัวลำภู ติดเชื้อเพิ่ม+1 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,148 รายเสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 4,002 ราย กำลังรักษา 124 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+18 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,509 ราย เสียชีวิต 30 ราย รักษาหาย 3,225 ราย กำลังรักษา 254 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+1 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,000 ราย เสียชีวิต 25 ราย รักษาหาย 2,907 ราย  กำลังรักษา 68  ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม +29  ราย ผู้ป่วยกลับมา ถ้าสะสม 3,524 ราย เสียชีวิต 26 ราย รักษาหาย 3,338 ราย กำลังรักษา 160 ราย

#มุกดาหาร ติดเชื้อเพิ่ม +2 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,232 ราย เสียชีวิต 8 ราย รักษาหาย 2,156 ราย กำลังรักษา 68 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+24 ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,941 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 1,772 ราย กำลังรักษา 128 ราย

 

แสดงความคิดเห็น