ถนนพังกว่า10ปีไร้คนเหลียวแล ติดป้ายปรับปรุงหมดสัญญา15มิถุนาฯไม่คืบ

ชาวบ้านร้องถนนสายบ้านท่ากฐินถึงบ้านยางคำ ของอบต.บ้านหม้อ พังเป็นหลุมบ่อ ไร้การเหลียวแลเป็น 10 ปี พบป้ายโครงการปรับปรุงฯ 4 กม.ใช้งบฯ 8.79 ล้านบาท เริ่มสัญญา 18 ธันวาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 15 มิถุนายน 2565 แต่ไม่มีการดำเนินการจี้ปปช.หนองคาย สตง.หนองคาย ลงสอบด่วน

วันที่ 8 มิ.ย. 65  ชาวบ้านในบ้านยางคำ บ้านท่ากฐิน ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ร้องเรียนปัญหาถนนเข้าออกหมู่บ้านที่พังชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ และบางช่วงผิวลาดยางเสื่อมสภาพ แตกร้าว เหลือแต่หินกรวด ขาดการบำรุงดูแลมานานนับสิบปีแล้ว ทำให้สัญจรไปมาด้วยความยากลำบาก โดยถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ชาวบ้านบ้านยางคำรายหนึ่ง เปิดเผยว่า ถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านและเป็นเส้นทางเชื่อมไปอีกหลายพื้นที่ ใช้สำหรับขนพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เกิดการชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ผิวถนนบางส่วนแตกร้าวเห็นเศษก้อนหิน ชาวบ้านประสบปัญหาการเดินทางอย่างมาก และมักจะเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ โดยเฉพาะการสัญจรในเวลากลางคืน จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวนี้โดยเร็ว

การตรวจสอบของสื่อมวลชนพบป้ายที่ติดอยู่ริมทางระบุว่า เป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นค 4002 จากสายบ้านท่ากฐินถึงบ้านยางคำ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4,180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 5.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 25,080.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านหม้อ กำหนด) งบประมาณ 8,790,000 บาท วันเริ่มสัญญา 18 ธันวาคม 2564 วันสิ้นสุดสัญญา 15 มิถุนายน 2565

ผู้รับจ้าง ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรรุ่งนิรันดร์ คณะกรรมการตรวจงานจ้างประกอบด้วย

1. นายกรรตชนนท์ นามวงศา ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านหม้อ ประธานกรรมการ

2. นางสายรุ้ง มุ่งดี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน กรรมการ

3. นางวนิดา จันทร์ประเทศ ตำแหน่ง ครู กรรมการผู้ควบคุมงาน นายกฤษณพงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.บ้านหม้อ รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า เห็นป้ายโครงการแต่เหตุใดถึงไม่มาทำสักที อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว จึงอยากให้หน่วยงานอย่างปปช.หนองคาย,สตง.หนองคาย ลงมาตรวจสอบการใช้งบประมาณโครงการฯ ดังกล่าวด้วย. เพื่อที่จะให้ทราบถึงการใช้งบประมาณว่าเป็นไปด้วยความถูกต้องหรือไม่

แสดงความคิดเห็น