หนองคายตั้งด่านคุมเข้มยานพาหนะน้ำหนักเกิน เน้นรถบรรทุกทรายท่าทรายที่เกิดปัญหา

ขวงทางหลวงหนองคาย ตั้งด่านคุมเข้มยานพาหนะน้ำหนักเกิน เน้นรถบรรทุกทรายท่าทรายที่สร้างปัญหาบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำถนนพังเสียหาย กระทบสิ่งแวดล้อม รถที่สัญจรเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันผลกระทบต่อเส้นทางในระยะยาว

     

แขวงทางหลวงหนองคายนำโดย นายธีระศักดิ์ วันนาพ่อ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย (ฝ่ายปฏิบัติการ) พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงหนองคายร่วมกันจัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 บริเวณหน้าวัดอรัญญบรรพต หมู่ 8 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

เพื่อตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักของยานพาหนะขนาดใหญ่หรือรถบรรทุกให้มีการบรรทุกน้ำหนักตามมาตรการของกระทรวงคมนาคม ซึ่งสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อเส้นทางจราจรและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ร่วมเส้นทาง

โดยเน้นรถบรรทุกทรายท่าทรายพื้นที่ หมู่ 8 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย หลังสร้างปัญหาบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดทำถนนพังเสียหาย กระทบสิ่งแวดล้อม ทำให้รถที่สัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุ ภายหลังมีชาวบ้านทั้งในพื้นที่ และประชาชนที่สัญจรผ่าน และสื่อมวลชนร้องเรียนเข้ามาจำนวนมาก

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61 ประกอบบทลงโทษ มาตรา 73/2 และมาตรา 23 (2) ประกอบบทลงโทษ มาตรา 70 รวมถึงตามประกาศเรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงหนองคาย ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เสียหายเพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน กรณีพบรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดบนถนนทางหลวงชนบทสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586.

 

แสดงความคิดเห็น