หนองคายจัดอบรม ตำบลปลอดภัย แก้ไขปัญหาการตายเด็ก เยาวชน

หนองคาย จัดอบรมวิทยากรทีมตำบลตามโครงการ “ขับเคลื่อนตำบลปลอดภัยแก้ไขปัญหาการตายในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ อำเภอโพนพิสัย” เพื่อนำนโยบายขับขี่ปลอดภัยมาแก้ไขปัญหาความเสี่ยง ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์

วันนี้ 9 มิถุนายน 2565 ห้องประชุม อบต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิทยากรทีมตำบลตามโครงการ “ขับเคลื่อนตำบลปลอดภัยแก้ไขปัญหาการตายในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ใช้รถจักรยนต์ อำเภอโพนพิสัย” ที่อำเภอโพนพิสัย / ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอโพนพิสัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีขึ้น

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำนโยบายขับขี่ปลอดภัยมาแก้ไขปัญหาความเสี่ยง ด้วยการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง เกิดกลไกขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานพัฒนาอำเภอ / ตำบลขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชน

โดยชุมชนมีส่วนร่วม และเพื่อพัฒนาทีมครู วิทยากร ทักษะคิดการเอาชีวิตรอดภัยจากท้องถนน ให้ครอบคลุมและฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตามสโลแกน “มองอันตรายให้ออก บอกความเสี่ยงให้ได้ แก้ไขความเสี่ยงให้เป็น”

แสดงความคิดเห็น