“สมศักดิ์” รมว.ยุติธรรมเปิดไกล่เกลี่ยหนี้อุดร 2.87พันล้านบาท ให้ประชาชนมีช่องทางแก้ปัญหาหนี้สิน

“สมศักดิ์” รมว.ยุติธรรมเปิดไกล่เกลี่ยหนี้อุดร 2.87พันล้านบาท ให้ประชาชนมีช่องทางแก้ปัญหาหนี้สิน

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า นานาชาติ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จ.อุดรธานี

มอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา 12 ราย รวม 853,851 บาท และมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประชาชน 17 ศูนย์ โดยมี น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ. ผู้ช่วยรัฐมนตรียุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นำข้าราชการที่เกี่ยวข้อง และนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ และนำอาสาสมัครไกล่เกลี่ย เข้าร่วมในพิธีเปิด

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับว่า อุดรธานีเป็นศูนย์กลางในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยมีทรัพยากรธรรมชาติ มีความสมบูรณ์และสวยงาม รวมถึงเป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ของโลก

โดยเฉพาะแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนนับถือ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ คำชะโนด โดยอุดรธานียังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี 2569 ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพอุดรธานี ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดให้เป็น “เมืองอัจฉริยะ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และไมซ์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงานว่า งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จ.อุดรธานี จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24 เพื่อแก้ไขหนี้สินที่เกิดจาก การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) , การเช่าซื้อ จยย.และรถยนต์, บัตรเครดิต และอื่นๆ

โดยกรมบังคับคดี ตลอดจนหน่วยงานภาคี ร่วมบูรณาการกับสถาบันการเงิน โดยได้รับงบกลางจากรัฐบาลสนับสนุน สำหรับที่อุดรธานีมีเป้าหมาย ก่อนบังคับคดี 8,161 ราย 532 ล้านบาท หลังบังคับคดี 3,016 ราย 2,312 ล้านบาท รวมแล้ว 11,178 ราย 2,874 ล้านบาท

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมแก้ปัญหาหนี้ สินครัวเรือน โดยมีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ , กรมบังคับคดี , สำนักงานบังคับคดี และยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด

โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับประชาชน ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้มีช่องทางแก้ไขปัญหา เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “เราได้จัดงานไกล่เกลี่ยมามากกว่า 20 จังหวัด ล่าสุดได้พบกับท่านนายกรัฐมนตรี ท่านกล่าวชื่นชมช่วยประชาชนได้ดีมาก ที่อุดรธานีมีเป้าหมายอยู่ที่ 11,178 ราย วันนี้เดินทางมาได้เกือบ 30 % ซึ่งก็จะขึ้นมาอีกเพื่อตามมาให้ครบ ไม่ใช่ไกล่เกลี่ยได้เพียง 30 % อยากจะให้มากันทุกราย เพราะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ , เมื่อมาไกล่เกลี่ยหนี้อาจจะลดลงอีก , ไม่ต้องไปเสี่ยค่าใช้จ่าย ทนายความ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หากถูกฟ้องราว 20,000 บาท ซึ่งศูนย์ไกล่เกลี่ยเปิดไปแล้ว 910 ศูนย์ ผู้ไกล่เกลี่ยนต้องผ่านอบรม 5 วัน ก่อนการได้รับขึ้นทะเบียน ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปไม่เกิน 500,000 บาท มากกว่านั้นจะต้องเป็นข้าราชการ”

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวต่อว่า มีการแก้ไขกฎหมายไปหลายเรื่อง อาทิ “กระท่อม”แก้แล้วเกิดอาชีพใหม่ขึ้น เมื่อปลดล็อคใหม่ๆก็บอกว่า อีกไม่นานเดี๋ยวราคาก็ตก ตอนนี้ผ่านมา 8 เดือนแล้ว พื้นที่ปลูกเพิ่ม 40,000 ไร่ ไร่ละ 25 ต้น ราคายังอยู่ที่ กก.ละ 500 บาท ไม่มีใครที่กินไปแล้วเมาทำร้ายกัน หรือเกิดอุบัติเหตุ ขณะที่ “กัญชา” กำลังรอกฎหมายลูก ที่ยกร่างโดยกระทรวงวสาธารณสุข เขาไม่ได้ไปจับที่ตัวกัญชา แต่ไปควบคุมที่สาร THC ไม่เกิน 0.2 % ของน้ำหนัก

 

แสดงความคิดเห็น