ขอนแก่นจัดแข่งขัน หุ่นยนต์ “LRT Transporter” ส่งเสริมเด็กทำงานทีม ค้นคว้าวิจัย แก้ไขปัญหา

ขอนแก่นจัดแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจ KKCT Maker Creative Challenge 2022 “LRT Transporter” รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ส่งเสริมเด็กทำงานทีม ค้นคว้าวิจัย แก้ไขปัญหา

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ พันตำรวจโทสมชาย โตเจริญ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจ KKCT Maker Creative Challenge 2022 “LRT Transporter” รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

โดยมี นายมนตรี  สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล (นางสาวพุทธิดา  ดิลกกัลป์ยากุล , นางสาวธัญชนก  สิทธิไกรพงษ์ , นายวรินทร์  เอกบุรินทร์) นายวิทยา  ภูโยสาร  ปลัดเทศบาล , นางอินทิรา  ฆารเจริญ  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ , นางสาวจรินทร์ญา  สุทาวัน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ , นายกาญจน์  วันนุประธรรม หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 

การแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ใช้ทักษะด้านกลศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ให้หุ่นยนต์สามารถทำงานตามโจทย์ที่กำหนดได้ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม การค้นคว้าวิจัย พร้อมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

สามารถนำทักษะความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดขอนแก่น  และต่างจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 72 ทีม (ทีมละ 2 คน) จาก 22 โรงเรียน 11 จังหวัด

ทั้งนี้  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น  ตั้งอยู่บนชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้าน IT โดยได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้าน IT ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ จัดการแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะ  มีห้องกิจกรรมห้องสมุด มีการให้บริการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปดูข่าวสารของศูนย์ฯ ได้ที่ Facebook : ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น