ซำสูงจัดบุญบั้งไฟ เน้นบูชาพระยาแถน ไม่มีประชันแข่งขัน หลังโควิดคลาย

ชาวซำสูง จังหวัดขอนแก่น พร้อมใจ จัดงานบุญบั้งไฟ หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย เน้นสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จุดเพื่อบูชาพระยาแถน ไม่มีประชันแข่งขัน

12 มิถุนายน 2565 ขบวนนางรำกว่า 300 ชีวิต พร้อมขบวนแห่บั้งไฟที่ประดับตกแต่งสวยงาม สื่อถึงตำนานงานบุญบั้งไฟอย่างผาแดง นางไอ่ และท้าวพังคี ได้เคลื่อนขบวนไปตามถนนภายในเขตเทศบาลตำบลซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

ระหว่างเส้นทางที่ขบวนแห่บั้งไฟได้เคลื่อนผ่าน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจออกมาชมพร้อมทั้งเก็บภาพความประทับใจ และหลายคนก็อดไม่ได้ที่จะฟ้อนรำใส่กับจังหวะดนตรีที่สนุกสนาน หลังจากบรรยากาศแบบนี้ได้ห่างหายไปในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มานานร่วม 2 ปี

นางประภาส โคตรบุญเรือง รองนายกเทศมนตรีตำบลซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น เดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นเดือนที่ใกล้จะถึงฤดูเกษตรกรรมทำนา ในห้วงนี้กำลังสิ้นฤดูแล้งและย่างเข้าฤดู พื้นที่หมู่บ้านอากาศยังแห้งแล้งอยู่ฝนไม่ตก ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านจัดประเพณีหนึ่งขึ้นเรียกว่า การขอฝนในพื้นที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลซำสูง

มักนิยมประเพณีการทำบุญบั้งไฟ บุญเบิกบ้าน ซึ่งสืบสานกันมาจากบรรพบุรุษ เพราะเชื่อว่าเมื่อได้ดำเนินการแล้วจะทำให้ฝนตกตามฤดูกาล ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น หมู่บ้านร่มเย็นเป็นสุขประเพณีการทำบุญบั้งไฟมีกิจกรรมรวมหลายอย่างด้วยกัน โดยแต่ละปีจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ทั้งขบวนนางรำ และขบวนแห่

เทศบาลตำบลซำสูง จะสนับสนุนงบประมาณการจัดงานให้แต่ละหมู่บ้านได้จัดขบวนแห่อย่างสวยงามเพื่อมาประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัล แต่ช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 จึงต้องงดการจัดงานออกไป แต่ภายหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ทางเทศบาลฯจึงร่วมกับชาวบ้าน จัดงานขึ้นอีกครั้งซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักและสนุกสนาน การจัดงานเน้นการสืบสานประเพณีท้องถิ่น ไม่มีการจุดประชันแข่งขันบั้งไฟ แต่จุดบั้งไฟเพียงบั้งเดียวตามความเชื่อ เพื่อบูชาพระยาแถน

นางสุนทรี บุญมาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไทย การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนได้เห็นความสำคัญและสืบสานมรดกขนบธรรมเนียมประเพณี การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และกระตุ้นให้เกิดการหวงแหนศิลปวัฒนธรรม รักษาถิ่นฐานป้องกันการอพยพแรงงาน

การขอให้ฝนตกตามฤดูกาล เกษตรกรมีปริมาณน้ำประกอบกสิกรรมทำนา การทำบุญเบิกบ้านถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองให้หมู่บ้านร่มเย็นเป็นสุข เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรทำนา ทำไร่ ทำสวน

การจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟปีนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลซำสูง ผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชน ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน และหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การจัดขบวนเทิดพระเกียรติ  ขบวนแห่บั้งไฟ ขบวนนางรำ ขบวนผาแดงนางไอ่ พร้อมเวทีมหรสพภายในงาน.

แสดงความคิดเห็น