โคราชจัดแข่งอีสปอร์ต พัฒนาเยาวชนเป็นมืออาชีพ

ระเบิดสมรภูมิ อี สปอร์ตโรงเรียนสังกัด อบจ.โคราช 58 แห่ง มุ่งพัฒนาทักษะเยาวชนเป็นมืออาชีพ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 มิ.ย. 2565 เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมือง นครราชสีมา นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา พร้อม ดร.พงษ์พิมล  คำลอย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนางปพิชญา ณ  นครพนม ผู้อำนวยการ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

 

ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬา E-Sports องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา “KORAT PAO E-SPORTS TOURNAMENT 2022” รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ กำหนดแข่งขันในวันที่ 13 – 14 มิถุนายน มีผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบ ประเภทเกมส์ ROV จำนวน 8 ทีม จาก 64 ทีม และเกมส์ Free Fire จำนวน 24 ทีม จาก 64 ทีม

นอกจากนี้มีการแข่งขันรอบกิตติมศักดิ์ระหว่างทีม “ พ่อบ้านหนีเมียมาเล่นเกมส์ ” ( เทศบาลนคร ) นำโดยนายชาตรี  วงษ์วิบูลย์สิน รองนายก ทน.นครราชสีมา กับทีม “ อบจ.” นำโดยนายนรเสฎฐ์  ศิริโรจนกุล รองนาย อบจ.นครราชสีมา บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักชื่นมื่น มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านเฟสบุ๊ก “องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา”

นางยลดาฯ นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กีฬาอี สปอร์ต (E-Sport) หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sport) ในประเทศไทย เป็นกีฬาอีกหนึ่งประเภทที่เป็นที่กล่าวถึงและได้รับความนิยมในหมู่เยาวชนอย่างมาก คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เห็นชอบให้อีสปอร์ตถือเป็นชนิดกีฬา ที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาในประเทศไทยได้

และได้รับการลงนามอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำให้ประเทศไทยสามารถส่งผู้เข้าแข่งขัน  ชนิดกีฬากีฬาอี สปอร์ตในนามทีมชาติไทยได้ อย่างเป็นทางการ ในรายการแข่งขันอี สปอร์ตระหว่างประเทศต่าง ๆ เกิดการแข่งขันในระดับอาชีพ สร้างรายได้ให้นักกีฬา และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศอย่างมากมาย

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา อี สปอร์ต (E-Sport) ให้แก่ นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาชนิดนี้ ให้มีทักษะการเล่นกีฬาอย่างสร้างสรรค์ และเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม เกิดการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ได้แสดงความสามารถต่อยอดอย่างยั่งยืนสร้างเส้นทางอาชีพทางดิจิตอลเทคโนโลยีที่มั่นคง

เช่น นักกีฬาอาชีพ เกมเมอร์ นักพากย์โปรแกรมเมอร์ ผู้ตัดสิน organizer เป็นต้นตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาด้านการพัฒนาเมือง สนับสนุนส่งเสริมการกีฬา บำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา และด้านการพัฒนาคนให้มีศักยภาพ

ส่งเสริมความเป็นเลิศตามความถนัด รู้ถึงประโยชน์และโทษของกีฬาอี สปอร์ต (E-Sport) พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาอี สปอร์ต (E-Sport) ให้กับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สร้างเสริมสัมพันธ์อันดี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและความสามัคคีในหมู่คณะ

ที่ผ่านมาได้จัดการแข่งขันในรอบออนไลน์ ประเภทเกมส์ ROV และเกมส์ Free Fire เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน เพื่อคัดเลือกทีมที่มีความเป็นเลิศ ด้านทักษะการเล่นกีฬาอี สปอร์ต (E-Sport)

 

 

แสดงความคิดเห็น