ผญ.บ้านหอบหลักฐานร้องนายอำเภอ เลือกตั้งกำนัน จ่ายหัวละ 40,000 บาท

เลือกตั้งกำนันตำบลหนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ส่อทุจริต ผู้ใหญ่บ้านหอบหลักฐานร้องนายอำเภอฯเผยจ่ายผู้ใหญ่บ้านหัวละ 40,000 บาท ด้านนายอำเภอฯชะลอการรับรองสั่งตรวจสอบด่วน พร้อมยืนยันการคัดเลือกกำนัน ต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

13 มิ.ย. 65 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ว่าที่ร้อยตรี พงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ นายอำเภอเฝ้าไร่ เป็นประธานการคัดเลือกกำนันตำบลหนองหลวงแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีผู้ใหญ่บ้านทั้ง 20 หมู่บ้านในตำบลหนองหลวงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

โดยได้มีการเสนอชื่อผู้ลงทำการคัดเลือกจำนวน 2 คนคือ นายอิทธิกร บัวทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านหนองจอก (ได้หมายเลข 1)  และ นายวีระชัย ทิพย์โก่ย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 19 บ้านหนองหลวงเก่า (ได้หมายเลข 2) โดยผลการลงคะแนนพบว่า นายอิทธิกร บัวทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านหนองจอก ได้ 14 คะแนน ส่วน นายวีระชัย ทิพย์โก่ย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 19 บ้านหนองหลวงเก่า ได้ 6 คะแนน ซึ่งบรรยากาศการลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ต่อมา นายวีระชัย ทิพย์โก่ย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 19 บ้านหนองหลวงเก่า ผู้สมัครแข่งขันคัดเลือกกำนันตำบลหนองหลวง ได้หอบหลักฐานพร้อมหนังสือร้องเรียน มอบต่อ ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ นายอำเภอเฝ้าไร่ เพื่อทำการตรวจสอบการคัดเลือกกำนันตำบลหนองหลวงในครั้งนี้

ด้าน ว่าที่ร้อยตรี พงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ นายอำเภอเฝ้าไร่ กล่าวภายหลังการคัดเลือกกำนันและรับหนังสือร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนันตำบลหนองหลวงว่า บรรยากาศการเลือกตั้งกำนันตำบลหนองหลวง อ.เฝ้าไร่ ในครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยดี ส่วนมีผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ยืนหนังสือร้องเรียนกรณี “จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด” จะได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยใช้เวลาไม่เกิน 15-30 วัน จะได้ทราบข้อเท็จจริง

“จากการสอบถามผู้ร้องเรียนคือนายวีระชัย ทิพย์โก่ย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 19 บ้านหนองหลวงเก่า ไม่ได้ติดใจคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่ติดใจผู้ลงสมัครอีกฝ่ายว่ามีการกระทำโดยทุจริต หากการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดจริง จะได้มีการสอบทางวินัย ตามเอกสารและหลักฐานที่มีเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

ด้าน นายวีระชัย ทิพย์โก่ย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 19 บ้านหนองหลวงเก่า ผู้สมัครแข่งขันคัดเลือกกำนันตำบลหนองหลวง กล่าวว่า การคัดเลือกกำนันครั้งนี้เป็นไปอย่างไม่ยุติธรรมเพราะว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงของผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีการจ่ายเงินให้ผู้ใหญ่บ้านคนละ  40,000 บาท ให้เลือกผู้สมัคร

ซึ่งตนมีหลักฐานทั้งคลิป และพยานบุคคล โดยได้มอบให้นายอำเภอเฝ้าไร่ รวมทั้งมอบให้กับสื่อมวลชนเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการเลือกตั้งตนไม่ได้ติดใจคณะกรรมการเลือกตั้งเพราะทำอย่างถูกต้องโปร่งใสยุติธรรม  แต่ตนติดใจในการเลือกตั้งกำนันเพราะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ซึ่งคนจะเป็นกำนันต้องมาด้วยความสง่างามเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม.

แสดงความคิดเห็น