โคราชแห่ในรถไฟเพิ่ม 30% หลังน้ำมันแพง ลดค่าเดินทาง

ผลพวงน้ำมันแพง ชาวโคราช แห่ใช้บริการรถไฟเพิ่ม 30 %  ลดค่าเดินทาง  การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ปลื้ม มีรายได้เพิ่ม

ผลกระทบน้ำมันเชื้อเพลิงปรับราคาขายขึ้นต่อเนื่อง สินค้าอุปโภค บริโภคทยอยขึ้นราคาอีก ทำให้ประชาชนต้องปรับตัวในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดในสภาวะค่าครองชีพ หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นสวนทางกับรายรับที่ลดลง ส่วนหนึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายเลี่ยงการใช้ยานพาหนะส่วนตัว หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะแทน

วันที่ 21 มิถุนายน สถานีรถไฟนครราชสีมา พบประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานและนักเรียน นักศึกษาและบรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้มาใช้บริการโดยสารรถไฟเดินทางเข้ามาเรียนหนังสือ ทำงานหรือประกอบธุระส่วนตัวกันอย่างเนืองแน่น

นายอำพล  รัตนิยะ นายสถานีรถไฟนครราชสีมา เปิดเผยว่า แม้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับขึ้น แต่อัตราค่าโดยสารรถไฟยังคงเดิมโดยไม่ได้ปรับราคามากว่า 35 ปี รวมทั้งสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายขึ้นตามลำดับ ส่งผลให้ประชาชนเริ่มกลับมาบริการรถไฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30

โดยเฉพาะขบวนรถไฟเที่ยวชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าและเย็น ทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีรายได้จากการขายตั๋วเพิ่มขึ้น เหตุผลสำคัญขณะนี้เส้นทางรถไฟสายอีสานตอนบน ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ได้เปิดใช้รถไฟทางคู่เต็มรูปแบบ

ขบวนรถไฟไม่ต้องรอหลีกทำให้ระยะเวลาการเดินทางเร็วขึ้นกว่าเดิมและการเดินทางด้วยรถไฟมีความปลอดภัยสูงกว่ายานพาหนะชนิดอื่น ๆ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ประชาชนหันมาใช้บริการโดยสารสาธารณะ สามารถลดภาระค่าใช้จ่าย ลดปริมาณจราจรทางบกและประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงรวม ทั้งมีความปลอดภัยในการเดินทางมากกว่า ขอเชิญชวนให้มาใช้บริการรถไฟ ซึ่งได้เตรียมพร้อมรองรับการให้บริการอย่างเพียงพอแน่นอน

นายสมเกียรติ  บุกเจริญ ข้าราชการบำนาญ ชาว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นพาหนะในการเดินทาง แต่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้น จึงหลีกเลี่ยงและหันมาใช้บริการรถไฟ ออมเงินไว้ซื้อขนมและของฝากให้ลูกหลานดีกว่า ขอให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับรถไฟของประชาชน ให้มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทัดเทียมต่างชาติ เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่มาใช้บริการขนส่งสาธารณะ

ด้านนางยุพา  ประเวรภัย อายุ 38 ปี ชาว อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า พาลูกสาว และหลานชายวัยไล่เลี่ยกัน อยู่ชั้น ป.2 มาใช้บริการสถานีรถไฟ เป็นครั้งแรก ต้องการฝึกฝนให้ลูกหลานคุ้นเคยกับการเดินทางด้วยรถไฟ โดยไม่มีผู้ปกครอง

เนื่องจากที่ผ่านมาได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวขับจากบ้านพักเข้าสู่ตัวเมืองทุกเช้าและเย็นไปกลับ แต่ค่าใช้จ่ายเติมน้ำมันเพิ่มขึ้นมาก ยิ่งในช่วงสภาวะเศรษฐกิจซบเซาไม่สามารถมีรายได้เพียงพอใช้ จึงจำเป็นต้องหันมาใช้รถไฟเดินทางแทนเพื่อประหยัด ซึ่งราคาตั๋วรถไฟจากสถานีชุมทางบัวใหญ่ถึงสถานีนครราชสีมาระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร เพียง 18 บาท ถือว่าถูกมาก

แสดงความคิดเห็น