หนองบัวฯเอาจริง ยาบ้าต้องหมด นำร่องชูบุญประเพณี ปลอดเหล้า

ตำบลนากอกเจ๋ง หนองบัวลำภู เอาจริงยาเสพติดเด็กแว้นต้องหมดไป นำร่องชูบุญประเพณีปลอดเหล้าทุกเทศกาล

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั่วคราวโรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา บ้านโคกม่วงทอง ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง  นายสุทัศน์ สุวรรณ กำนันตำบลนากอก เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช .ผญบ.ใน 23 หมู่บ้านของตำบลนากอก

มีหัวหน้าส่วนราชการให้เกียรติเข้าร่วมประชุม และนำเสนอข้อมูลมี พ.ต.อ.สุมินตร นันสถิตย์ ผกก.สภ.ศรีบุญเรืองเน้นย้ำในเรื่องปัญหาเสพติด เด็กแว้น จังหวัดอนุญาตให้มีกิจกรรมการละเล่น ดนตรี รถแห่ได้แล้ว  นายสะไกร แก้วโสม สสอ.ศรีบุญเรือง เน้นย้ำเรื่องโควิด-19 นายวุฒิพงษ์ นิลนามะ นายก อบต.นากอก เน้นย้ำเรื่องยาเสพติด นางสุภาพร เจือมา  ผอ.รพ.สต.นากอก นายสุระศักดิ์ สุวรรณ ส.อบจ.หนองบัวลำภู นายธวัชชัย วงศ์แสน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง

พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของผู้นำหมู่บ้านต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการ X-RAY ชาวบ้านในพื้นของตนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง ถึงแม้นว่ารัฐบาลจะปลดล๊อกเรื่องกัญชาไปแล้วก็ตาม แต่ยังมียาเสพติดที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น ตำบลนากอก ขอประกาศเป็นตำบลต้นแบบ ปลอดเหล้าเข้าพรรษา หนุนบุญประเพณีปลอดเหล้าฯ โดยเจ้าหน้าที่เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ขอให้ตำบลนากอก เป็นตำบลต้นแบบ พร้อมสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการก่อนวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 ไม่จำกัดจำนวน และเมื่อออกพรรษาแล้วทุกหมู่บ้านจะต้องมีผ่านการประเมินงดเหล้าเข้าพรรษาหมู่บ้านละ 10 คน เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรคนหัวใจหิน ต่อไป

จากนั้น ผญบ. 23 หมู่บ้านได้ลงนามบันทึกข้อตกลงหนุนบุญประเพณีประเพณีปลอดเหล้า และรับป้ายแทนคำขอบคุณที่คนในหมู่บ้านจัดงานโดยไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อแสดงพลังด้วยข้อความว่า”ตำบลนากอก เป็นตำบลต้นแบบ ปลอดเหล้าเข้าพรรษา สู้ๆๆ”

สุดท้ายมีเยาวชนได้ขอปฏิญาณตนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมใจจะเข้ารับการบำบัดตามกระบวนบำบัดรักษา จำนวน 1 ราย ตามเจตนารมย์ของโครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ชุมชนยั่งยืน ของ สภ.ศรีบุญเรือง และ ตำบลนากอก

แสดงความคิดเห็น