เขื่อนลำพระเพลิง เตือนชาวบ้านรับมือพายุ “โนรู”

เขื่อนลำพระเพลิง ปรับแผนระบายน้ำเตรียมรับ “โนรู” เตือนชาวบ้าน 17 ตำบล 2 อำเภอ ขนของขึ้นที่สูง

วันนี้ 26 ก.ย. 65 นายขวัญชัย อุตตะเวช ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง อ.ปักธวชัย จ.นครราชสีมา แจ้งเตือนด่วน ที่ กษ 0317.11/371 เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำลำพระเพลิงอย่างใกล้ชิต กรณีพายุโซนร้อนกำลังแรง “โนรู” คาตจะเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 27-28 ก.ย นี้ ส่งผลให้พื้นที่ จ.นครราชสีมา

มีฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้มีหนังสือขอให้กรมชลประทานเร่งพิจารณาบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำกักเก็บสูงสุด สถานการณ์ล่าสุดเขื่อนลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำ 118.20 ล้าน ลบ.เมตร หรือ 76.30 % ของพื้นที่เก็บกัก 155 ล้าน ลบ.เมตร จึงได้ปรับแผนระบายน้ำเดือนกันยายน จากเดิม 47 ล้าน ลบ.เมตร เป็น 52 ล้าน ลบ.เมตรและเตือนตุลาคม เดิม 34 ล้าน ลบ.เมตร เป็น 59 ล้าน ลบ.เมตร โดยจะควบคุมการระบายน้ำผ่านทางคลองธรรมชาติลำพระเพลิงไม่เกิน 30 ลบ.เมตร ต่อวินาที (ต่ำกว่าตลิ่ง)

ทั้งนี้ได้พิจารณาปรับการระบายน้ำไปตามสถานการณ์เพื่อเตรียมรับปริมาณน้ำทำที่ไหลเข้าสู่ตัวเขื่อน จึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนดังนี้ 1.พื้นที่บ้านตะเคียนคู่และบ้านโคกสำราญ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย ที่ปลูกสร้างบ้านเรือนในเขตเขื่อนลำพระเพลิง เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เตรียมเก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูงและย้ายไปอยู่ในที่สูง 2. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมคลองธรรมชาติลำพระเพลิง ลำสำลาย ลำซอ และลำเชียงสา เขต ต.ตะขบ ต.ลำนางแก้ว ต.บ่อปลาทอง ต.สุขเกษม ต.ตูม ต.ริ้ว ต.นกออก ต.เกษมทรัพย์ ต.ดอนโคกไทย ต.ตะคุ ต.เมืองปัก ต.สะแกราช ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย และ ต.พลับพลา ต.ทำลาดขาว ต.กระโทก อ.โชคชัย เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในคลองธรรมชาติและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด

 

แสดงความคิดเห็น