ชาวศรีเชียงใหม่กว่า 500 คน รำบวงสรวงพญาศรีสุวรรณหงส์สัตตนาคราช

ชาวอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย กว่า 500 คน ร่วมรำบวงสรวงพญาศรีสุวรรณหงส์สัตตนาคราช ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก อำเภอศรีเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 65

เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (11 ต.ค. 65) ณ ลานวัฒนธรรมเบิ่งเวียง 2 อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย / รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก อำเภอศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ซึ่งภายหลังพิธีเปิดงานฯ ชาวอำเภอศรีเชียงใหม่กว่า 500 คน ได้ร่วมกันรำบวงสรวงพญาศรีสุวรรณหงส์สัตตนาคราช ด้วยท่ารำที่อ่อนช้อยสวยงาม

ว่าที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณี นายอำเภอศรีเชียงใหม่ กล่าวว่า งานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและวิถีชีวิตความเป็นมาของชาวอำเภอศรีเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การดำรงชีวิต แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธที่สำคัญให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มอาชีพของอำเภอศรีเชียงใหม่ ให้เกษตรกรมีตลาดจำหน่าย

สินค้าและผลิตผลทางการเกษตร สร้างรายได้แก่ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ซึ่งงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 65 ตลอดระยะเวลาการจัดงานฯมีกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายกิจกรรม เช่น การบวงสรวงศาลหลวงปู่เจ้าพ่อหัวหงส์ , การรำบวงสรวงพญาศรีสุวรรณหงส์สัตตนาคราช , การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และร้านค้าประชารัฐ.

แสดงความคิดเห็น