พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นางภิรมย์ ณ หนองคาย นำไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

เมื่อเวลา 09.49 น. วันนี้ (22 ตุลาคม 2565) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางภิรมย์ ณ หนองคาย นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวายพระสงฆ์ ที่จำพรรษา ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย วัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ที่ประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง ไทย-ลาว และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ สักการะเหลื่อมใส

ซึ่งที่ชุมนุมสงฆ์มีฉันทามติให้ พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย / เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เป็นผู้รับผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีฯในครั้งนี้ด้วย มียอดจตุปัจจัยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,698,558 บาท.

แสดงความคิดเห็น