จ.หนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน ‘วันปิยมหาราช’

จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สถานีรถไฟหนองคาย

เมื่อเวลา 08.49 น.วันนี้ (23 ต.ค. 65) นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย / รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สถานีรถไฟหนองคาย” ณ บริเวณพิธีหน้าอาคารสถานีรถไฟหนองคาย ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” โดยประธานในพิธีฯได้นำผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งทำความสะอาดรถไฟ ทำความสะอาดภายในบริเวณสถานีรถไฟและพื้นที่โดยรอบ และตัดแต่งต้นไม้ มีส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง.

แสดงความคิดเห็น