มข.ร่วมภาคีเครือข่าย จัด สีฐานเฟสติวัล”บุญสมมาบูชานาค’65

มข.ร่วมจังหวัดขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น มทบ.23 สภ.เมืองขอนแก่น และภาคีเครือข่าย แถลงความพร้อมจัด สีฐานเฟสติวัล”บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2565 Sithan KKU Festival 2022 เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ร่วมงานสบายใจ

เมื่อเวลา 10.30 น.วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ หอศิลป์ (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “สีฐานเฟสติวัล” บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ,รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ม.ขอนแก่น,นางกมนรัตน์  สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ,นายนพกุล  ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวในการนี้มี พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น,พ.อ.สหภาพ  บุตรลา รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 23 หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวอย่างพร้อมเพียง

นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าขอแสดงความยินดี และชื่นชม กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดงานสีฐานเฟสติวัล”บุญสมมาบูชานาค”ประจำปี 2565 Sithan KKU Festival 2022 ซึ่งถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อสืบทอดอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยวัฒนธรรมไทย ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ และคติความเชื่อต่าง ๆ ที่บรรพบุรุษได้ให้เรียนรู้อบรมสั่งสอนสืบต่อกันมาในนามตัวแทนของจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าสู่นครขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของภาคอีสานอีกทั้งยังมี ศาสนสถาน แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นที่รู้จักมากมาย ในด้านที่พัก จังหวัดขอนแก่นมีโรงแรมตั้งแต่ระดับ 5 ดาว จนกระทั่งถึงคอนโดมิเนี่ยม และอพาร์ทเม้นท์ต่าง ๆ หลายหมื่นห้อง นอกจากนี้ เรายังมีมาตรการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน มีระบบการจราจร การรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของจังหวัดขอนแก่น ให้เป็น “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน”เราจึงเชื่อมั่นว่าจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะมาร่วมงาน สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ในวันที่ 6 – 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 นี้

ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนจากทุกแขนง และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่กรุณาให้ความสำคัญ และให้เกียรติมาร่วมในงานแถลงข่าว งานสีฐานเฟสติวัล”บุญสมมาบูชานาค” ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 6 – 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดระยะเวลากว่า 58 ปี ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นฐานในการจัดการศึกษา และพัฒนาภาคอีสาน อีกทั้งยังมีศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติ ที่ได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย

ปัจจุบันจึงมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ให้เข้ากับรายวิชาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามประสบการณ์จริง และจากผู้รู้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 ผ่านเสาหลักทางการศึกษาที่สำคัญ คือเสาหลักที่ 3 Spiritual ด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects) ในโครงการที่ 3 ที่มุ่งเป้าในการเป็นศูนย์กลางของประเทศในลุ่มน้ำโขง ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และชุมชนสัมพันธ์

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวด้วยว่า เพื่อให้สอดรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของท่านนายกสภา ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี จึงได้ดำริให้มีการจัดงาน สีฐานเฟสติวัล ขึ้น โดยกำหนดให้มีการจัดงานขึ้น ในช่วงงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีนี้ จะเป็นอีกหนึ่งปีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และต่อยอดภูมิปัญญาให้ครบถ้วน ยกระดับการจัดงานจากท้องถิ่นสู่ระดับภูมิภาค และระดับสากลในหลายปีที่ผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับที่ดีทั้งจากประชาชนภายในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง รวมถึงสื่อมวลชนท้องถิ่นและสื่อมวลชนจากส่วนกลางมาร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ถึงความยิ่งใหญ่ของการจัดงาน ” โดยการจัดงานในปีนี้รูปแบบแนวความคิดที่สำคัญ คือ “Pass Legend, Future tense สู่อนาคตแห่งอดีตกาล”

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวเสริมอีกว่ากิจกรรมภายในงานจะมีความหลากหลาย เพื่อให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชาวจังหวัดขอนแก่น และชาวอีสาน ได้มีโอกาสมาสัมผัสกลิ่นอายงานศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตาม concept ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม เช่น ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 คือ ศรัทธา ในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรและอัญเชิญพระอุปคุต เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มกิจกรรมซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวอีสาน

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวท้ายสุดว่าส่วนในช่วงเย็นมีขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพิธีเปิดงานสีฐาน KKU เฟสติวัล 2022การประกวดวงดนตรีสากล การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง การแสดงหมอลำคณะศิลปินภูไท วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คือ มหาสนุก พบกับขบวนแห่ “KKU Carnival”และในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คือ ปลุกวิถีวัฒนธรรม พบขบวนแห่อันวิจิตร งดงามที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยและอีสาน ในขบวนแห่กระทง และการประกวดกระทงการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2565 โอกาสนี้ ขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชาวจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน มาร่วมงาน และช่วยสนับสนุนงานสีฐานเฟสติวัล หรืองานบุญสมมาบูชานาค ซึ่งเป็นภาพลักษ์ณ์ของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชาวจังหวัดขอนแก่น และชาวอีสาน ในการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการต่อยอดภูมิปัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยงานจะจัดขึ้น

ส่วนนางกมนรัตน์  สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าในนามของวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น มีความรู้สึกยินดี ที่วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดงาน สีฐานเฟสติวัล”บุญสมมาบูชานาค”ประจำปี 2565 Sithan KKU Festival 2022 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น มีความภาคภูมิใจ ที่ได้ให้การสนับสนุน การจัดงานสีฐานเฟสติวัล”บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอีสานผสานกับวัฒนธรรมยุคใหม่ เกิดวัฒนธรรมร่วมสมัยที่หลากหลาย พร้อมยกระดับการจัดงานลอยกระทงไทยจากภูมิภาคสู่ระดับสากลในปีนี้ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนการจัดงาน ในส่วนของลานวัฒนธรรมซึ่งในปีนี้ใช้ชื่อว่า “ลานเพลิน เดินวัฒนธรรม ” และร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการในพิธีเปิดงาน สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 และในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม ก็ได้รับเกียรติจากผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ด้วย

นายนพกุล  ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความรู้สึกยินดี ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดงาน สีฐานเฟสติวัล”บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความภาคภูมิใจ ที่ได้ให้การสนับสนุน การจัดงานสีฐานเฟสติวัล”บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอีสานผสานกับวัฒนธรรมยุคใหม่เกิดวัฒนธรรมร่วมสมัยที่หลากหลาย พร้อมยกระดับการจัดงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 จากภูมิภาคสู่ระดับสากลในปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนพัฒนาการจัดงาน และให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ด้านนายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ผมในนามของเทศบาลนครขอนแก่น มีความรู้สึกยินดี ที่เทศบาลนครขอนแก่น ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดงาน สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 Sithan KKU Festival 2022 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีความร่วมมือกันมโดยตลอดในการจัดงานสีฐา โดยทางเทศบาลได้ให้การสนับสนุน ให้พื้นที่สำหรับการประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านช่องทางต่างๆ ของทางเทศบาลนครขอนแก่น เช่น การประชาสัมพันธ์ในสื่อของเทศบาล,จอ led , Facebook fan page ของเทศบาล และป้าย Cti Board ทั่วตัวเมืองขอนแก่น.

แสดงความคิดเห็น